کوین بیس سرمایه گذاری بازوی سرمایه گذاری خود در FTX را حذف خواهد کرد

Coinbase همچنین می‌گوید که FTX پردازش برداشت‌ها را در حوالی ظهر جمعه متوقف کرده است.


منبع: https://forexlive.com/Cryptocurrency/coinbase-will-write-off-investment-is-venture-are-made-in-ftx-20221111/

کوین بیس گلوبال می گوید سرمایه گذاری بازوی سرمایه گذاری خود در FTX را حذف خواهد کرد.

  • Coinbase در روند ورشکستگی FTX شرکت خواهد کرد تا صدها میلیون دلار به عنوان سپرده در صرافی درخواست کند.
  • قرار گرفتن در معرض FTX برای ترازنامه آن مهم نیست