کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در حال عبور از سیم های خبری.

  • برای دستیابی به افزایش قیمت در کنار هدف رشد دستمزد، تسهیلات پولی را ادامه دهید
  • امسال ابهاماتی مانند تورم
  • اقتصاد ژاپن در سال جاری با پشتوانه شرایط پولی تطبیقی، رشد محکم و باثباتی خواهد داشت

من از مکانی که او در آن صحبت می کند مطمئن نیستم.

هیچ چیز جدیدی از او نیست، کورودا بارها و بارها گفته است که می‌خواهد سیاست آسان را حفظ کند.

با این حال، چیزی قابل توجه است، این از اینجا:

BoJ … جایزه ما را برای غیرقابل پیش بینی ترین بانک مرکزی سال 2022 می گیرد.

  • گسترش باند تحمل در اطراف هدف YCC به +/-0.5٪ از +/-0.25٪، چیزی که فرماندار کورودا به هر کسی که در ماه های اخیر گوش می دهد گفته است که در نظر گرفته نشده است، زیرا به گفته او، این مورد می باشد. معادل افزایش نرخ است.
  • دیشب او به ما گفت، “این حرکت افزایش نرخ نیست”.