کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن می‌گوید این بانک یک سیاست مؤثر و پایدار را اعمال کرده است


نظرات کورودا، رئیس بانک ژاپن، در شبکه های خبری گزارش شد.

در اینجا هیچ تصوری برای کورودا وجود ندارد که تغییری در خط مشی صورت گرفته است.

USD/JPY نوسانات بزرگی در این جلسه داشته است و به حدود 132.50 کاهش یافته است و سپس به حدود 100 امتیاز رسیده است.

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/bank-of-japan-governor-kuroda-says-the-bank-has-enacted-an-effective-sustainable-policy-20230316/