کشورهای اتحادیه اروپا با سقف قیمت گاز طبیعی موافقت کردند – ریاست جمهوری چک


این شایعه بود، بنابراین جای تعجب نیست. قیمت‌های TTF امروز به دلیل پیش‌بینی‌های آب‌وهوای بهتر در اواخر دسامبر 6.4 درصد کاهش یافته است.

ما منتظر جزئیات سقف خواهیم بود، اما من معتقدم که این به میانگین قیمت‌ها در طول دو هفته مربوط می‌شود.

با بازگشت چین و نیاز ژاپن به گاز برای بهار، بازار جالبی خواهد بود.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/eu-nations-agree-to-natural-gas-price-cap-czech-presidency-20221219/