کسری بودجه فدرال دسامبر ایالات متحده 85.0 میلیارد دلار در مقابل 70 میلیارد دلار مورد انتظار

  • سال مالی تا به امروز 421 میلیارد دلار در مقابل 378 میلیارد دلار یک سال قبل است
  • هزینه ها در ماه دسامبر به بالاترین حد خود رسید
  • کسری در دسامبر 2021 21 میلیارد دلار بود
این اعداد عالی به نظر نمی رسند اما بازار در حال حاضر نگران جنبه مالی نیست.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-december-federal-fiscal-deficit-850b-vs-70b-expected-20230112/

بخوانید:  ژاپن توکیو CPI سابق غذا، انرژی (سالانه) کمتر از پیش بینی ها (2.8%) در ژانویه: واقعی (1.7%)