کسری بودجه فدرال اکتبر کانادا 1.90 میلیارد دلار کانادا در مقابل -3.68 میلیارد دلار کانادا در اکتبر 2021


  • کسری بودجه آوریل تا اکتبر 174 دلار کانادا میلیون در مقابل 72.25 دلار کانادا میلیارد یک سال پیش

کانادا اساسا از آوریل تا اکتبر بودجه متعادلی را اجرا کرده است، اگرچه انتظار نمی رود که این بودجه ادامه داشته باشد. درآمدهای نفت و گاز بخش بزرگی از بهبود وضعیت مالی است، اما با افزایش نرخ ها، هزینه های تامین مالی شروع به کاهش خواهد کرد. با این حال، به طور کلی، وضعیت مالی کانادا تقریباً از همه جا بهتر است و یکی از معدود کشورهای دارای رتبه AAA در جهان است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/canada-october-federal-budget-deficit-c190b-vs-c368b-in-oct-2021-20221223/