کسری بودجه دولت فدرال کانادا به طرز چشمگیری کاهش می یابد

دولت کانادا آخرین اعداد و ارقام بودجه خود را اعلام نکرده است و به لطف هزینه های بسیار پایین تر و افزایش درآمدهای منابع، آنها بسیار ضعیف هستند. کسری بودجه آوریل تا نوامبر 3.55 میلیارد دلار کانادا در مقایسه با 73.7 میلیارد دلار کانادا در سال گذشته است.

برای روشن بودن، یک دهه پیش یک کسری سالانه 10 میلیارد دلاری به عنوان یک عدد بزرگ و کسری قبل از همه گیری 2018-2019 14.0 میلیارد دلار بود. با توجه به نرخ‌های بهره، کسری‌ها احتمالاً افزایش خواهند یافت، اما مطمئناً در حال حاضر هیچ پرچم قرمزی برای لونی وجود ندارد. حتی باید تعجب کنید که آیا ترودو دوباره شیرهای مخارج را باز می کند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/canadian-federal-government-budget-deficit-shrinks-dramatically-20230127/