کسب و کارها شانس کمتری برای ورود یا ورود آمریکا به رکود می بینند


اوایل صبح دوشنبه در اروپا، انجمن ملی اقتصاد کسب و کار (NABE) جزئیات نظرسنجی 4 تا 11 ژانویه خود را در مورد شرایط تجاری ایالات متحده منتشر کرد و در عین حال مشکلات رکود در بزرگترین اقتصاد جهان را به عقب انداخت.

NABE در گزارش رویترز گفت: «احتمال اینکه ایالات متحده در حال حاضر در رکود باشد یا در سال جاری به رکود سقوط کند، طی سه ماه گذشته از دو سوم احتمال به 56 درصد کاهش یافته است.

یافته های کلیدی

تقریباً 53 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که انتظار داشتند ایالات متحده در 12 ماه آینده وارد یک رکود شود، در حالی که 3 درصد نشان دادند که فکر می کنند این کشور قبلاً در رکود قرار دارد.

طبق نظرسنجی قبلی که در اکتبر منتشر شد، 64 درصد از پاسخ دهندگان نشان دادند که اقتصاد ایالات متحده یا در حال حاضر در رکود بوده یا احتمال ورود به رکود در 12 ماه آینده بیش از حتی وجود دارد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که پاسخ دهندگان انتظار داشتند که تورم در شرکت ها و صنایع آنها کاهش یابد، به طوری که سنج آینده نگر برای قیمت های اعمال شده با کاهش 10 درصدی از آخرین نظرسنجی به پایین ترین میزان از اکتبر 2020 رسیده است.

واکنش بازار

این خبر در میان تعطیلی چین و تقویم سبک در آسیا، هیچ واکنشی را در بازار ایجاد نمی کند، همچنین دوره دو هفته خاموشی قبل از فدرال رزرو را فراموش نکنید. با این حال، به نظر می رسد که قیمت گاوهای EUR/USD تا زمان چاپ در حدود 1.0900 تمام می شود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/nabe-survey-businesses-see-lower-odds-us-in-or-entering-recession-202301230516