کاهش نزدک به 1 درصد افزایش یافت

به عبارت دیگر، نگرانی بازار در مورد رکود سخت‌تر در حال رشد است.

معاملات اولیه مقداری انعطاف پذیری را در سهام نشان داد، اما به سرعت از بین رفت. فروش پس از PMI خدمات نرم ایالات متحده افزایش یافت و این جالب است زیرا به این معنی است که روایت خبر بد-خبر-خوب در حال شکست است. به این دلیل که به نظر می‌رسد فدرال رزرو با وجود نشانه‌های کاهش رشد، مصمم به افزایش است.

از نظر فنی، به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر شود. مانند تاپ سر و شانه با هدف 10400 یا 3 درصد دیگر از اینجا پایین تر. من مطمئناً می توانم موردی را ببینم که در آن نزدیک به پایین ترین سطح سال بسته می شویم.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/nasdaq-decline-extends-to-1-20221216/

بخوانید:  یک مکث غافلگیرکننده، اما نه یک محور - ANZ