کاهش متوسط ​​شاخص قیمت PCE به 6.0% در ماه اوت در مقابل 3.7% در جولای کاهش یافت.

انتشار است یک معیار جایگزین برای تورم اصلی در شاخص قیمت برای مخارج مصرف شخصی (PCE).


منبع: https://forexlive.com/centralbank/dallas-fed-trimmed-mean-pce-price-index-rises-to-60-in-august-vs-37-in-july-20220930/

میانگین شاخص قیمت PCE از 3.7 درصد در ژوئیه به 6.0 درصد رسید. سطح بالای آب در ژوئن به 7.17 درصد رسید.

دالاس فدرال رزرو میانگین شاخص PCE را برای ماه اوت کاهش داد