کاهش اعتماد تجاری استرالیا به -4 (قبل از 0)

نظرسنجی بانک ملی استرالیا، اطمینان (در -4) و شرایط (در 20) هر دو کاهش یافتند (به ترتیب 0 و 22 قبلی)

معیار “شرایط” هدف بیشتری از این دو است، معیار “اطمینان” بازتابی از احساسات (ذهنی) است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/australian-business-confidence-falls-to-4-prior-0-20221213/

بخوانید:  تعداد کل دکل های بیکر هیوز 12- به 759 کاهش یافته است