کالینز فدرال رزرو: حفظ سیاست پولی محکم کلید کاهش تورم است

ما به زودی از ویلیامز فدرال رزرو خواهیم شنید.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/feds-collins-maintaining-tight-monetary-policy-is-the-key-to-lowering-inflation-20230331/

  • آخرین اخبار تورم استقبال می شود اما فدرال رزرو هنوز پیشرفت کافی نداشته است
  • گزارش ضعیف مشاغل در ماه مارس بعید است که چشم انداز سیاست پولی را تغییر دهد
  • انبوهی از شگفتی ها پیش بینی اینکه بانک مرکزی ایالات متحده در نشست ماه مه چه خواهد کرد را دشوار می کند