کالینز فدرال رزرو: احتمالاً فدرال رزرو باید نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد

  • امید است که سیاست پولی باعث کاهش بیش از حد نشود
  • در حال حاضر انتظار می رود که نرخ بیکاری نسبتاً افزایش یابد

آیا سناریویی است که فدرال رزرو در آن افزایش می یابد 5 درصد، اقتصاد به طور متوسط ​​کاهش می یابد و تورم به هدف واقعی باز می گردد؟ بدیهی است که عالی خواهد بود اما خطرات زیادی در اطراف آن پیش بینی وجود دارد.

این مقاله توسط آدام باتن در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/feds-collins-fed-likely-needs-to-hike-interest-rates-more-20221118/