کازیمیر از بانک مرکزی اروپا: ما در خط پایان نیستیم

  • نیاز به ادامه افزایش نرخ است
  • اما نیازی به حدس و گمان در مورد تصمیم ماه مه نیست
  • تورم اصلی چسبنده است و خطرات صعودی برای تورم غالب است
  • < /ul>

    آنها امروز به اجرا در می آیند تا مجدداً تأیید کنند که پس از تصمیم دیروز همچنان سیاست های خود را سخت تر می کنند. اما این یک گام بزرگ از نظر هدایت رو به جلو است، زیرا این بار اینطور نیست "امیدوار کننده" هر چیزی برای بازار – نه مانند 50 bps برای این ماه.

    این مقاله توسط جاستین لو در www.forexlive.com نوشته شده است.


    منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-kazimir-we-are-not-at-the-finish-line-20230317/