کاخ سفید وعده کمک نظامی بیشتر به اوکراین را داده است

سخنگوی کاخ سفید، کربی در این مورد، به CNN اظهار نظر می کند.

  • ندیدن هیچ نشانه ای مبنی بر برنامه ریزی روسیه برای استفاده از “بمب کثیف” یا حتی آماده سازی برای این کار

  • خیلی، خیلی زود، ایالات متحده کمک نظامی بیشتری به اوکراین ارائه خواهد کرد

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید


منبع: https://forexlive.com/news/white-house-promises-further-military-assistance-to-ukraine-20221027/