چین می تواند قوانین مالکیت “سه خط قرمز” را کاهش دهد – این یک تغییر سیاست بزرگ خواهد بود


بلومبرگ با اخباری مبنی بر اینکه چه چیزی می تواند حمایت گسترده ای از حوزه املاک درگیر چین باشد.

  • چین می تواند قوانین مالکیت “سه خط قرمز” را کاهش دهد
  • به برخی از شرکت‌های املاک اجازه می‌دهد تا اهرم بیشتری اضافه کنند
  • دوره مهلت برای رسیدن به هدف بدهی را عقب می اندازد
  • مهلت ها می توانند حداقل شش ماه تمدید شوند

باید برای سهام مرتبط با دارایی مثبت باشد.

تقویت CNH:


منبع: https://www.forexlive.com/news/china-could-ease-three-red-lines-property-rules-this-would-be-a-huge-policy-shift-20230106/