چین تمام هفته آینده در تعطیلات است. هنگ کنگ و سنگاپور نیز برای حدود نیمی از آن.

هنگ کنگ:

بنابراین، در اینجا به تعطیلات در آسیا در هفته آینده می پردازیم. همه این عکس ها از timeanddate.com هستند.

سنگاپور:

هفته آینده برای تعطیلات منطقه زمانی آسیا آماده است. تعداد زیادی از آن ها وجود دارد.

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و در حالی که مرکز اصلی تجارت جهانی فارکس نیست، فقدان آن باعث کاهش جریان مشتری خواهد شد.

سنگاپور و هنگ کنگ مراکز اصلی معاملات فارکس هستند، بنابراین عدم وجود آنها حفره بزرگی در نقدینگی بازار ارز ایجاد می کند.

حتی استرالیا در تعطیلات ملی هفته آینده می لغزد:

چین:

نیوزلند تعطیلات محلی فقط در پایتخت ولینگتون دارد:


منبع: https://www.forexlive.com/news/china-is-on-holiday-all-next-week-hong-kong-and-singapore-also-for-around-half-of-it-20230121/