چین تمام هفته آینده در تعطیلات است. هنگ کنگ و سنگاپور نیز برای حدود نیمی از آن.


هفته آینده برای تعطیلات منطقه زمانی آسیا آماده است. تعداد زیادی از آن ها وجود دارد.

سنگاپور و هنگ کنگ مراکز اصلی معاملات فارکس هستند، بنابراین عدم وجود آنها حفره بزرگی در نقدینگی بازار ارز ایجاد می کند.

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و در حالی که مرکز اصلی تجارت جهانی فارکس نیست، فقدان آن باعث کاهش جریان مشتری خواهد شد.

بنابراین، در اینجا به تعطیلات در آسیا در هفته آینده می پردازیم. همه این عکس ها از timeanddate.com هستند.

چین:

هنگ کنگ:

سنگاپور:

حتی استرالیا در تعطیلات ملی هفته آینده می لغزد:

نیوزلند تعطیلات محلی فقط در پایتخت ولینگتون دارد:


منبع: https://www.forexlive.com/news/china-is-on-holiday-all-next-week-hong-kong-and-singapore-also-for-around-half-of-it-20230121/