چین بار دیگر تاکید کرد که روابط تجاری با استرالیا به مسیر خود بازگشته است

وی افزود که این نشست گام مهمی برای بازگرداندن همه چیز به مسیر اصلی بوده است و مجدداً تأکید کرد که مایل به از سرگیری مجدد مبادلات اقتصادی و تجاری با استرالیا هستند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/china-reaffirms-that-trade-relations-with-australia-are-back-on-track-20230206/

از زمان شروع همه گیری، روابط بین این دو نسبتاً تیره شده است. با این حال، آنها در چند ماه گذشته بهبود یافته اند و این یک داستان حمایتی دیگر برای آن است. وزارت بازرگانی چین گفته است که روابط چین و استرالیا مهم است و همکاری اقتصادی و تجاری دوجانبه برای دوجانبه سودمند است.