چین از 8 ژانویه الزامات قرنطینه COVID-19 را برای ورود از خارج از کشور لغو خواهد کرد


این یک تغییر سیاست بزرگ از سوی چین است، گامی بزرگ به سوی بازگشایی کامل سفر با سایر نقاط جهان.

در حال حاضر مسافران ورودی باید قرنطینه شوند

  • پنج روز در هتل
  • پس از آن سه روز در خانه
  • کاهش از یک دوره کامل قرنطینه 3 هفته ای

کمیسیون بهداشت ملی چین روز دوشنبه اعلام کرد که دیگر نیازی به قرنطینه وجود نخواهد داشت.

  • افرادی که وارد چین می شوند هنوز هم 48 ساعت قبل از عزیمت به آزمایش ویروس منفی نیاز دارند
  • مسافران ملزم به پوشیدن ماسک های محافظ در داخل هواپیما هستند


منبع: https://www.forexlive.com/news/china-will-drop-covid-19-quarantine-requirement-for-arrivals-from-overseas-from-january-8-20221226/