پیش بینی پایان سال 2023 از 1.12 به 1.10 کاهش یافت – ABN Amro

از آنجایی که اکثر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تا سال 2024 عقب انداختیم، فکر می کنیم در کوتاه مدت قیمت یورو/دلار آمریکا افزایش کمتری خواهد داشت. بنابراین، پیش بینی EUR/USD خود را برای پایان سال 2023 از 1.12 به 1.10 کاهش می دهیم.


اشتراک گذاری:


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-forecast-for-the-end-of-2023-lowered-to-110-from-112-abn-amro-202303290627

ما پیش‌بینی پایان سال 2024 یورو/دلار آمریکا را 1.16 نگه می‌داریم، زیرا میزان کاهش نرخ بیشتری را برای فدرال رزرو در مقایسه با بانک مرکزی اروپا در سال 2024 انتظار داریم.»

اقتصاددانان ABN Amro پیش‌بینی‌های خود را به یورو/دلار آمریکا پس از تغییرات در دیدگاه فدرال رزرو و دیدگاه بانک مرکزی اروپا تعدیل کردند.

پیش بینی پایان سال 2024 در 1.16 حفظ شد