پلتفرم کریپتو BlockFi برداشت مشتری را متوقف می کند

چه افتضاحی شاید این بچه ها به چیزی فکر می کنند:


منبع: https://forexlive.com/Cryptocurrency/crypto-platform-blockfi-is-halting-client-withdrawals-20221111/

بروزرسانی بیت کوین:

BlockFi می‌گوید که با توجه به عدم شفافیت در مورد وضعیت FTX.com، FTX US و شرکت مرتبط Alameda، ما نمی‌توانیم طبق معمول تجارت کنیم:

  • تا زمانی که وضوح بیشتری وجود نداشته باشد که شرکت فعالیت پلت فرم را محدود می کند، این شامل توقف برداشت مشتری می شود.