پلاتین باید به رشد خود ادامه دهد و در پایان سال 2023 با قیمت 1150 دلار معامله شود – Commerzbank


قیمت پلاتین در سال تقریباً 3 درصد افزایش یافته است که باعث می شود در سال جاری بهترین عملکرد را در بین تمام فلزات گرانبهای معامله شده در بورس داشته باشد. اقتصاددانان در Commerzbank پلاتین را با پتانسیل صعودی می بینند.

فقط پتانسیل صعودی محدود در کوتاه مدت

ما فقط پتانسیل صعودی محدودی را در کوتاه مدت می بینیم.

پلاتین باید تا اواسط سال آینده با قیمت 1050 دلار معامله شود. با افزایش قیمت طلا، پلاتین باید در نیمه دوم سال به رشد خود ادامه دهد و در پایان سال با قیمت 1150 دلار معامله شود. تفاوت قیمت با طلا در این صورت 700 دلار خواهد بود، که به این معنی است که پلاتین تا حدی با طلا خواهد رسید.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/platinum-should-continue-to-gain-and-trade-at-1-150-at-the-end-of-2023-commerzbank-202212301510