پس از اینکه تورم ایالات متحده روند نزولی را تأیید کرد، 50 bps عملاً یک معامله تمام شده است – Commerzbank


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fed-50-bps-are-practically-a-done-deal-after-us-inflation-confirms-downtrend-commerzbank-202212131418

“افزایش 50 واحد پایه، که عموما برای نشست فردا FOMC انتظار می رود، پس از داده های امروز تقریباً قطعی تلقی می شود.”

قیمت مصرف کننده آمریکا در ماه نوامبر تنها 0.1 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان در Commerzbank گزارش می دهند که کاهش فشار تورمی احتمالاً فدرال رزرو را وادار می کند تا سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.

تورم آمریکا در ماه نوامبر به روند کاهشی خود ادامه داد

قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه نوامبر در مقایسه با اکتبر 0.1 درصد افزایش یافت. این کمتر از حد انتظار بود. بدون احتساب انرژی و غذا، افزایش 0.2 درصدی نیز کمتر از پیش بینی بود. نرخ سالانه شاخص بهای مصرف کننده تمام کالاها که در ماه ژوئن 9.1 درصد بود، به 7.1 درصد و شاخص بدون احتساب انرژی و غذا از 6.3 درصد به 6.0 درصد کاهش یافت.

ما همچنان فرض می کنیم که فدرال رزرو در آغاز سال 2023 مجدداً اندازه افزایش نرخ بهره را کاهش خواهد داد و تنها 25 واحد در ثانیه در فوریه و مارس حرکت خواهد کرد.

بخوانید:  داده های CPI ایالات متحده اواخر پنجشنبه - "قیمت های اصلی احتمالا داغ باقی مانده است". پیش نمایش