پرسش و پاسخ بولاک و کنت از RBA در پارلمان

بولاک:

  • شاهد افزایش فشار تورمی در اقتصاد هستیم
  • ما باید نرخ بهره را افزایش دهیم تا بر تقاضا تأثیر بگذاریم


منبع: https://forexlive.com/centralbank/rbas-bullock-and-kent-qa-in-parliament-20221110/

میشل بولاک، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا و کریستوفر کنت، دستیار فرماندار (بازارهای مالی) در برابر کمیته قانونگذاری اقتصادی مجلس سنای استرالیا (برآورد بودجه) حضور دارند.