ویلیامز فدرال رزرو: داده های اقتصادی سیاست ها را هدایت خواهند کرد، چشم انداز آن نامشخص است

ما قبلاً این نظرات را شنیده ایم، او دوست دارد وابستگی به داده های اقتصادی را تبلیغ کند.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/feds-williams-economic-data-will-drive-policy-the-outlook-is-uncertain-20230331/

نظرات جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک در یک بحث تعدیل شده در مورد چشم انداز اقتصادی.

  • چشم انداز اقتصادی نامشخص است، داده ها سیاست های پولی را هدایت خواهند کرد
  • انتظار می رود تورم امسال به 3.25 درصد کاهش یابد
  • نرخ بیکاری به 4.5 درصد می رسد
  • مشکلات بانکی کنونی بازتاب رویدادهای سال 2008 نیست