ویلروی بانک مرکزی اروپا می گوید هیچ تعهدی برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر وجود ندارد

ویلروی، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا می گوید بانک مرکزی اروپا طی 2 تا 3 سال آینده تورم را به 2 درصد باز می گرداند.

  • هیچ تعهدی برای افزایش 75 واحدی نرخ ها در جلسه دسامبر وجود ندارد
  • باید با عادی سازی نرخ ها سریع بود اما در QT مراقب بود

ECBs Villeroy


منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecbs-villeroy-says-no-obligation-to-raise-rates-by-75bps-at-the-december-meeting-20221028/

بخوانید:  معامله گران AUD بالا می روند - خسارات گسترده سیل در استرالیا