ویدئو: دیدن باور کردن است. چگونه خود را از یک قمارباز به یک معامله گر تبدیل می کنید؟

در این ویدئو، من با دیدگاه معامله‌گران صحبت می‌کنم که به این سوالات پاسخ می‌دهد و شما را از یک قمارباز به یک معامله‌گر می‌برد. همه چیز مربوط به چیزی است که می بینید.

دیدن یعنی باور کردن؟ آیا در معاملات خود به آن فکر کرده اید؟ چه مفهومی داره؟ چگونه می توانید دید شما، بازار را واضح تر ببینید؟

7 دقیقه از وقت خود را به من بدهید و شروع به دیدن و باور کنید.


منبع: https://forexlive.com/Education/video-seeing-is-believing-how-do-you-take-yourself-from-a-gambler-to-a-trader-20220919/