وویچیچ از بانک مرکزی اروپا: شتاب تورم همچنان پابرجاست


  • اینکه آیا در دو سال آینده بتوانیم به 2 درصد برسیم جای سوال است

صداقت امروزه در این حرفه بسیار نادر است، بنابراین نظرات فوق مطمئناً نفس تازه ای است. اما اگر واقعاً می‌خواهید از یک جهت به آن نگاه کنید، می‌توان به این معنا اشاره کرد که برای اطمینان بیشتر از رسیدن تورم به مسیر درست به 2 درصد، به افزایش نرخ‌های بیشتری نیاز دارند.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-vuji-inflation-momentum-is-still-persistent-20230526/

بخوانید:  USD/JPY به بالاترین سطح YTD رسید، اما در حالی که دقایق فدرال رزرو توقف احتمالی را تایید کرد، عقب نشینی کرد