وزیر دفاع روسیه: اظهارات رسانه های لهستانی “تحریک عمدی” است


من از یک چیز مطمئن هستم: مهم نیست که شواهد نشان می دهد، روسیه هرگز نمی پذیرد که مقصر بوده است. این را با سرنگونی پرواز 17 خطوط هوایی مالزی دیدیم.

وزیر دفاع روسیه گفت هیچ حمله ای علیه اهدافی در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان انجام نشده است.


منبع: https://forexlive.com/news/russia-defense-min-statements-by-polish-media-are-a-deliberate-provocation-20221115/