واکنش به گزارش مشاغل در جفت ارزهای عمده چه بوده است؟ ببین و یاد بگیر

دلار پس از گزارش مشاغل مختلط بالا و پایین رفت. انتظارات برای افزایش 75 واحد پایه کمی تغییر کرده است، اما بازارها کمی تسکین یافته اند (حداقل بدتر نمی شوند). سهام ایالات متحده کمی بالاتر است. بازده کمی کمتر است. دلار کمی پایین تر است.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/what-has-been-the-reaction-to-the-jobs-report-in-the-major-currency-pairs-watch-and-learn-20220902/