والر در نظرات خود به سیاست پولی یا اقتصاد اشاره نمی کند

والر نظرات خود را در مورد دارایی های دیجیتال نگه می دارد:

  • خریداران دارایی های رمزنگاری اگر ارزش آن به صفر برسد تعجب نمی کنند، انتظار نداشته باشید مالیات دهندگان برای ضرر و زیان پرداخت کنند.
  • بانک‌هایی که با مشتریان ارزهای دیجیتال درگیر هستند باید الزامات شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی را برآورده کنند.
  • سرریزها از استرس صنعت کریپتو تاکنون به سیستم مالی بسیار اندک است
  • اطمینان از کاهش خطرات ثبات مالی مرتبط با دارایی های رمزنگاری بسیار مهم است

اهمیت چندانی در آن نظرات نیست


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/waller-does-not-address-monetary-policy-or-the-economy-in-his-comments-20230210/