هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده – شاخص قیمت (MoM) کمتر از حد انتظار (0.3%) در نوامبر: واقعی (0.1%)هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده – شاخص قیمت (MoM) کمتر از حد انتظار (0.3%) در نوامبر: واقعی (0.1%)


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-personal-consumption-expenditures-price-index-mom-below-expectations-03-in-november-actual-01-202212231332