هدف تولید ناخالص داخلی چین برای سال 2023 باید حداقل 5 درصد باشد.

USDCNY آخرین بار در قیمت 7.1229 معامله شد که 0.47% در روز کاهش یافت.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/pbocs-li-chinas-gdp-target-for-2023-should-be-at-least-5-202211180350

مهمترین اولویت بازگرداندن نرخ رشد چین به محدوده طبیعی است.

واکنش بازار

لیو شیجین، مشاور بانک خلق چین (PBOC) روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «هدف تولید ناخالص داخلی چین برای سال 2023 باید حداقل 5 درصد باشد.»

نقل قول های اضافی

رشد سال 2023 می تواند بالاتر باشد اگر تأثیر پایان کووید در 1H 2023 رخ دهد.