نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو، چهارشنبه، 1 مارس 2023 سخنرانی می کند

کشکاری از افزایش نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) حمایت کرده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/federal-reserves-neel-kashkari-is-speaking-wednesday-1-march-2023-20230301/

نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس در گفتگوی قبل از سیوکس فالز شرکت می کند. رویداد مدیر عامل کسب و کار

  • در ساعت 1400 به وقت گرینویچ، ساعت 9 صبح به وقت شرقی ایالات متحده