نیشیمورا، وزیر بازرگانی ژاپن می‌گوید از کسب‌وکارها می‌خواهد دستمزدها را 5 درصد و بیشتر افزایش دهند


  • می‌خواهید از شرکت‌های ژاپنی بخواهید که دستمزدها را 5 درصد افزایش دهند، «به علاوه چیزی اضافی» در سال جاری
  • امید است که منجر به تورم معتدل تقاضا شود

روایتی که قبلاً توسط مقامات ژاپنی ارائه شد این بود که تورم ناشی از عوامل فشار بر هزینه است. اما اخیراً یک تغییر ظریف در تفکر یا حداقل از نظر رویکرد وجود دارد، به این ترتیب که آنها به دنبال فشار بر شرکت‌ها برای افزایش معنی‌دارتر و سریع‌تر دستمزدها هستند تا از هزینه‌های خود برای تغییر سیاست نیز حمایت کنند. مذاکرات آتی دستمزد بهاره «شونتو» برای تماشا کردن بسیار مهم خواهد بود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/japan-trade-minister-nishimura-says-will-ask-businesses-to-hike-wages-by-5-and-more-20230118/