نقض پشتیبانی های کلیدی، آزمایش 3730 – Credit Suisse را هشدار می دهد

به بالاتر از 4018 نیاز است تا نشان دهیم که ممکن است یک شکست “کاذب” پایین تر دیده باشیم، اما با شکست بالای 4078 لازم است تا یک سوگیری به سمت بالا برای بازگشت قدرت به 4195 ایجاد شود.”

S&P 500 اکنون شاهد شکسته شدن زیر سطح حمایت کلیدی در 3940/27 بوده است تا هشدار دهد که یک چرخش مهم تر پایین تر است.

بسته شدن هفتگی زیر 3730 تا نمایش مجدد 3505/3492

بسته شدن هفتگی به زیر سطح 3730 برای نشان دادن مجدد پایین ترین و 50 درصدی روند صعودی 2020/2022 در 3505/3492 در سال 2022 است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/sp-500-index-breach-of-key-supports-warns-a-test-of-3730-credit-suisse-202303151028

S&P 500 پشتیبانی کلیدی را از 3940/27 با افزایش صدا شکسته است تا از نظر ما یک شکست مهم را کاهش دهد. ما به دنبال این هستیم تا راه را برای حمایت بعدی در 61.8% اصلاحی در 3764/60 باز کنیم و سپس فکر می کنیم میانگین 200 هفته ای در 3730 باشد. پس از آن سوگیری ما این است که به دنبال تثبیت بازار در حدود 3730 باشیم.


اشتراک گذاری:

بخوانید:  به پایین ترین حد چهار هفته اخیر می رسد و فروشندگان به 200-DMA چشم دوخته اند