نفت خام WTI به 82.52 دلار رسید

نفت خام در هفته بالاتر می رود

قیمت بالای این هفته به 83.53 دلار رسید که در روز چهارشنبه رسید. این میانگین متحرک 200 روزه در حال حاضر کاهش یافته است. پایین ماندن از میانگین متحرک، فروشندگان را در بازی نگه داشت. هفته آینده این سطح یک فشارسنج کلیدی هم برای خریداران و هم برای فروشندگان خواهد بود. اگر شکسته شود – و شکسته بماند – می تواند مقدمه ای برای حرکت به سمت 38.2% اصلاحی نزدیک به سطح 90 دلار باشد.

قیمت نفت خام با 0.36 دلار افزایش به 82.52 دلار رسید. قیمت بالا به 83.12 دلار رسید. قیمت پایین به 81.76 دلار رسید.

در مقابل، پایین تر بمانید و چرخشی به سمت پایین ترین شکاف پس از اوپک پلاس که به 79 دلار رسید.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/wti-crude-oil-settles-at-8252-20230414/

قیمت این هفته 1.82 دلار یا 2.24 درصد افزایش یافت