نفت خام WTI به 80.08 دلار رسید. بدترین هفته از مارس 2022.

هفته نزولی و نزولی برای هفته از نظر فنی نفت خام.

نفت خام در هفته بیش از 10 درصد سقوط می کند


منبع: https://forexlive.com/technical-analysis/wti-crude-oil-settles-at-8008-worst-week-since-march-2022-20221118/

برای هفته، قیمت 9.05- دلار یا -10.17 درصد کاهش یافته است. این شدیدترین درصد کاهش از هفته 28 مارس 2022 است که قیمت 11.79 درصد سقوط کرد.