نفت خام افزایش روز را دوباره دنبال می کند


نفت خام بالاتر از میانگین متحرک 100 ساعته خود شکست خورد

قیمت نفت خام WTI پس از رسیدن به 79.88 دلار در اوایل امروز به سطح 78 دلار بازگشت. حرکت بالاتر، قیمت را بالاتر از میانگین متحرک 100 ساعته خود در حال حاضر در 79.19 دلار رساند.

با این حال، شتاب نتوانست ادامه یابد و پس از شکستن به زیر سطح میانگین متحرک، خریداران به فروشندگان روی آوردند. در 22 نوامبر و 23 نوامبر، قیمت نیز به بالای میانگین متحرک 100 ساعته رفت تا مدت کوتاهی پس از آن به سمت نزول بازگردد.

فروشندگان همچنان در کنترل هستند.


منبع: https://forexlive.com/technical-analysis/crude-oil-retraces-the-gains-for-the-day-20221125/