نفت – بررسی خصوصی موجودی نشان می دهد که سرفصل بیشتر از حد انتظار است

این از داده های مورد بررسی خصوصی سهام نفت قبل از اطلاعات رسمی دولت فردا صبح خارج از ایالات متحده است.

انتظارات با محوریت دیده بودم:

نفت خام +1.2 میلیون بشکه
عرقیات -0.4 میلیون بشکه
بنزین -0.5 دقیقه


منبع: https://www.forexlive.com/news/oil-private-survey-of-inventory-shows-headline-build-greater-than-expected-20230104/

فقط تیتر در این مرحله، از طریق توییتر:

بخوانید:  NZD/USD با افزایش قیمت 0.6400 بر اساس داده های قوی تر چین، روند باخت دو روزه را پشت سر گذاشت.