نفت برای پایان دادن به روند شکست شش ماهه معکوس شد

با این حال، نفت در هفته پایین تر بود و از ابتدای دسامبر در میانه محدوده باقی مانده است. در شش هفته گذشته، سعی شده است که هر دو طرف را ناامید و ناامید کند.

هفته نامه نفت خام WTI


منبع: https://www.forexlive.com/news/oil-reverses-to-end-six-month-losing-streak-20230428/

با افزایش قیمت نفت خام، این یک پست به موقع بود. پس از سقوط به 73.80 دلار، با 2.02 دلار به 76.78 دلار رسید. این نوبت فقط برای پایان دادن به یک باخت شش ماهه همراه با 9 باخت در 10 ماه گذشته کافی بود.

اوایل امروز درباره فصل های مثبت ماه می برای نفت و اینکه چرا گاوهای نفتی هنوز نباید تسلیم شوند، نوشتم.

بخوانید:  سهام در حال چرخش به سمت پایین