نظرسنجی پیش بینی می شود قیمت نفت در سال آینده به کمتر از 100 دلار برسد


این رقم کمتر از اجماع 87.80 دلاری است که در ماه گذشته مشاهده شد، علیرغم اخباری مبنی بر اینکه چین همچنان در مسیر بازگشایی اقتصاد خود قرار دارد. در همین حال، میانگین قیمت نفت برنت در سال آینده به 89.37 دلار خواهد رسید و این پیش بینی نسبت به اجماع 93.65 دلاری در نظرسنجی نوامبر کاهش یافته است.

بر اساس این نظرسنجی، انتظار می‌رود تاثیر تحریم‌ها بر نفت روسیه بسیار کم باشد و گلدمن ساکس خاطرنشان کرد که “ما از سقف قیمتی که برای دادن قدرت چانه‌زنی به خریداران کشورهای ثالث طراحی شده است، انتظار تاثیری نداریم”.

به نظر می رسد در حال حاضر، کاهش چشم انداز جهانی بر احساسات تاثیر می گذارد، زیرا به نظر می رسد بازار در بحبوحه رکود در اکثر اقتصادهای بزرگ از ضربه به تقاضا می ترسد. اما چین عامل کلیدی خواهد بود که باید در نیمه اول سال به آن توجه داشت، قبل از اینکه ببینیم بازیگران بازار چگونه با ترس از رکود و بازگشت احتمالی چرخه انقباض بانک مرکزی مواجه خواهند شد.

در مورد خود بازار نفت، شرایط همچنان تنگ است و فقدان سرمایه گذاری همچنان دو عامل کلیدی است که در چشم انداز بلندمدت باید مراقب آنها بود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/oil-prices-expected-to-average-below-100-next-year-poll-20221230/