نشانه های آزمایشی کاهش تورم، نظر بانک مرکزی اروپا را تغییر نخواهد داد


ضرب المثل این است که بانک‌های مرکزی تا زمانی که بتوانند از پس آن برآیند، به استدلال/روایت غالب خود پایبند خواهند بود و با شروع سال جدید، این موضوع دوباره برای بانک مرکزی اروپا اعمال خواهد شد. منظورم این است که لازم نیست خیلی به عقب نگاه کنید تا به یاد آورید که آنها چقدر در اصرار بر “گذرا” بودن تورم سرسخت بودند. آه، آن زمان بسیار ساده تر بود.

گزارش‌های ملایم‌تر تورم قیمت مصرف‌کننده آلمان و فرانسه (و همچنین ایتالیا) در این هفته، این استدلال را به وجود می‌آورد که شاید بانک مرکزی اروپا مجبور نباشد خیلی تندخو رفتار کند، یعنی اگر فشارهای تورمی شروع به کاهش کند.

اما بهتر است یادآوری شود که شرایط آب و هوایی ملایم‌تر در اروپا در طول زمستان و همچنین این واقعیت که قیمت‌های انرژی از جوشش خارج شده و به سطح قبل از کل درگیری روسیه و اوکراین – حداقل کاهش یافته است- کمک زیادی به این امر می‌کند. در حال حاضر

با این حال، این تحول زمان می برد تا راه خود را به معیارهای اصلی تر تورم باز کند و با توجه به چسبندگی بیشتر و تورم کلی که هنوز از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بسیار بالاتر است، سیاست گذاران دلایل بسیار خوبی برای ادامه موضع فعلی خود دارند.

ممکن است با توجه به افزایش ریسک های رکود، پنجره برای بانک مرکزی اروپا بسته شود، اما نرمی اخیر در قیمت انرژی مطمئناً به به حداقل رساندن شدت رکود در پایان سال گذشته کمک کرده است.

این امر کمی آسایش و انعطاف‌پذیری بیشتری را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا با مضمون تداوم جنگ‌طلبی ادامه دهند، بنابراین انتظار نداشته باشید که آخرین مجموعه اعداد تورم در این هفته تغییری اساسی در آن ایجاد کند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/tentative-signs-of-slowing-inflation-not-going-to-change-the-ecbs-mind-20230105/