نزول به سمت 1.3370/1.3330 در کارت است – SocGen

غلبه بر سطوح شانه راست نزدیک به 1.3810 برای نفی این الگو و تایید قدم بعدی روند صعودی ضروری است.

به گفته اقتصاددانان Société Générale، USDCAD می تواند در کوتاه مدت ضرر کند. این جفت ممکن است منطقه 1.3370/1.3330 را آزمایش کند.

غلبه بر 1.3810 برای تأیید مرحله بعدی روند صعودی ضروری است


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usdcad-a-dip-towards-13370-13330-is-on-the-cards-socgen-202211071138

شیب به سمت حد بالایی کانال صعودی قبلی و پیش بینی ها در 1.3370/1.3330 منتفی نیست.

USDCAD در ماه گذشته با مقاومت موقت نزدیک به 1.3980 مواجه شد و در یک سر و شانه تکامل یافته است. این شکل گیری به احتمال تنفس و نزولی کوتاه مدت اشاره دارد.