نرخ بیکاری سه ماهه سوم نیوزیلند 3.3% (در مقابل 3.2% مورد انتظار)

گزارش مشاغل نیوزلند برای سه ماهه سوم 2022

موارد بیشتر در آینده

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/new-zealand-q3-unemployment-rate-33-vs-32-expected-20221101/