نخست وزیر جدید بریتانیا تراس در حال آماده سازی یک طرح 130 میلیارد پوندی برای مسدود کردن قبوض انرژی است

خبر خوب برای کسانی که در حال مبارزه هستند.

خرپایی برای تسکین قبوض انرژی بریتانیا که قیمت آنها به طور سرسام آوری افزایش یافته است.

BoE پیاده روی کرده است، چیزهای بیشتری در راه است:


منبع: https://www.forexlive.com/news/new-uk-pm-truss-readying-a-130bn-gbp-plan-to-freeze-energy-bills-20220905/

بازارها این را به عنوان محرک دیگری برای اقتصاد در زمان تورم قوی می خوانند. همانطور که دیروز (و بارها قبل) پست شد: