نخست وزیر بریتانیا سوناک: رفع اشتباهات از هم اکنون آغاز می شود

  • برخی از اشتباهات انجام شد
  • تصمیمات سختی وجود خواهد داشت
  • تراس اشتباه نکرد که می خواست رشد را بهبود بخشد
  • نسل بعدی را با بدهی برای تسویه باقی نمی گذارد
  • در هر سطحی حرفه ای و مسئولیت پذیر خواهد بود

در حال حاضر، این درام حداقل در حال نابودی است، اما او هنوز در تلاش برای تقویت شرایط اقتصادی با چالش سختی روبروست. چشم انداز بریتانیا در حال حاضر نسبتاً چالش برانگیز است و او برای تلاش و هدایت همه چیز در مسیر درست تلاش زیادی دارد.


منبع: https://forexlive.com/news/uk-pm-sunak-fixing-mistakes-begins-now-20221025/

بخوانید:  دوباره این واقعیت را بفروشید: نفت علیرغم افزایش موجودی انبار منفی می شود