ناط رئیس بانک مرکزی هلند، سخنران بانک مرکزی اروپا امروز است

در ساعت 1500 به وقت گرینویچ، یعنی ساعت 1000 ایالات متحده ET، رئیس بانک مرکزی هلند و عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، کلااس نات در یک وبیناری که توسط سرویس خبری MNI ترتیب داده شده است، سخنرانی خواهد کرد.

The آخرین موردی که از او داشتم یک شاهین بود:

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/european-centralbank-speaker-today-is-dutch-central-bank-head-knot-20230208/