مک کارتی هنوز سه رای کمتر از رئیس مجلس دارد


رای دوازدهم برای رئیس مجلس ایالات متحده سرانجام شاهد پیشرفت کمی برای کوین مک کارتی بود.

از 20 مخالف دیروز او توانست 13 نفر را به بله تبدیل کند. خبر بد این است که او باید 16 را تبدیل کند یا از برخی از آنها رای “حاضر” بدهد. مخالفان عبارتند از:

  • بیگز
  • بوبرت
  • جرثقیل
  • گاتز
  • خوب
  • هریس
  • روزندیل

او باید حداقل 3 رای را تغییر دهد، اما برخی از عوامل پیچیده وجود دارد که برخی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به‌دلیل مسائل بهداشتی یا خانوادگی، به‌زودی واشنگتن را ترک خواهند کرد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/mccarthy-still-three-votes-short-of-speaker-of-the-house-20230106/