مولر بانک مرکزی اروپا: هنوز امکان افزایش بیشتر نرخ ها وجود دارد

  • ممکن است در جلسه بعدی بانک مرکزی اروپا نظرات متفاوت تری وجود داشته باشد
  • تورم زمینه ای همچنان یک منطقه نگران کننده است
  • ما همچنان باید نگران خطرات تورمی صعودی باشیم

در مقایسه با آنچه که از ناگل شنیدیم، این احتمالاً با اکثریت سیاستگذاران در بانک مرکزی یا حداقل دیدگاه اصلی که من می‌گویم بهتر است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-muller-it-is-still-possible-to-hike-rates-further-20230328/

بخوانید:  مس ساده ترین پایان نامه سرمایه گذاری در همه جا است